Informacje o naszej firmie

Chcąc zapoznać Państwa z naszą firmą, pozwalamy sobie przedstawić jej ogólną charakterystykę.

Zakres prowadzonych przez nas prac obejmuje przygotowanie terenu i wykonanie wykopu z wywozem na własne lub wskazane zwałki. Zajmujemy się również niwelacją oraz kształtowaniem terenu. Zapewniamy końcowe uprzątnięcie terenu budowy. Oprócz robót ziemnych zapewniamy usługi transportowo – sprzętowe. Dostarczamy materiały budowlane oraz wszelkiego rodzaju kruszywa.

Nasza działalność charakteryzuje się dużą elastycznością stosowanie do potrzeb generalnego wykonawcy lub inwestora. Zatrudniamy doskonały zespół pracowników, którzy zdobywali wiedzę i doświadczenie na licznych budowach. Dążymy do tego, aby być konkurencyjni cenowo w stosunku do innych firm. Posiadamy Certyfikat Kompetencji Zawodowych i Licencji na Transport Krajowy. Mamy nadzieję, że dzięki tej prezentacji zainteresujemy Państwa naszą bogatą ofertą branżową, co zaowocuje podjęciem bezpośredniej współpracy przy realizacji robót ziemnych. Ze swej strony jesteśmy pewni, że możemy zaproponować korzystniejszą ofertę od inny wykonawców.

koparki żółte