Oferta

Oferta usług świadczonych przez firmę

 

Świadczone usługi:

 • wykopy (podstropowe, międzyrozporowe, otwarte)
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • transport
 • makroniwelacje terenu
 • rekultywacja terenu
 • sprzedaż kruszyw
 • wynajem samochodów i maszyn
 • usługi dźwigowe
 • transport niskopodwoziowy

 

Dostarczenie kruszyw na budowy:

 • piasek (rzeczny i kopalniany)
 • pospółka
 • żwir
 • ziemia
 • kruszywa

koparki na wzgórzu piasku